Política de Privacidade

 
PMUS Ames infórmalle sobre a súa Política de privacidade en canto ao tratamento e protección de datos persoais dos usuarios que se poden recompilar durante a navegación polo sitio web https://www.pmusames.gal.
 
Neste sentido, PMUS Ames garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, reflectida na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais (LOPD GDD). Tamén cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD).
 
O uso do sitio web implica a aceptación desta Política de privacidade, así como as condicións incluídas no Aviso Legal.

 

Identidade do responsable

 

 • Titular: PMUS Ames.
 • Enderezo: Ames, A Coruña – España.
 • Correo electrónico: pmusames@gmail.com
 • Páxina Web: https://www.pmusames.gal

 

Principios aplicados no tratamento de datos

 
No tratamento dos seus datos persoais, o titular aplicará os seguintes principios que cumpren os requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):
 
  
 • Principio de legalidade, lealdade e transparencia: o Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento de datos persoais, que pode ser para un ou máis fins específicos sobre os que o Titular informará ao Usuario de antemán con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: o Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o propósito ou fins que se solicitan.
 • Principio de limitación do período de conservación: o Titular conservará os datos persoais recollidos durante o tempo estritamente necesario para o propósito ou fins do tratamento. O propietario informará ao usuario do período de conservación correspondente segundo a finalidade.
 • No caso das subscricións, o titular revisará periódicamente as listas e eliminará os rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: os datos persoais recollidos serán tratados de xeito que se garanta a súa seguridade, confidencialidade e integridade. O propietario toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

 

Obtención de datos persoais

Para navegar por https://www.pmusames.gal non precisa proporcionar datos persoais.

Dereitos

O propietario infórmalle que en relación cos seus datos persoais ten dereito a:

 • Solicita acceso aos datos almacenados.
 • Solicita unha rectificación ou cancelación.
 • Solicita a limitación do teu tratamento.
 • Opoñerse ao tratamento.

 

Non pode exercer o dereito á portabilidade dos datos.
 
O exercicio destes dereitos é persoal e, polo tanto, debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao propietario, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que proporcionou os seus datos en calquera momento, pode dirixirse a PMUS Ames información sobre os datos que almacenou e como se obtiveron, solicitar a súa rectificación, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación destes datos nos ficheiros do Titular.
 
Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ten que enviar un correo electrónico a pmusames@gmail.com xunto cunha proba válida de dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou o equivalente.
 
Ten dereito a unha protección xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade fiscalizadora, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais que lle concirnen viola o Regulamento.

 

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando se conecta ao sitio web para enviar un correo electrónico ao propietario, subscríbese ao seu boletín informativo, está proporcionando información persoal da que é responsable PMUS Ames. Esta información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao proporcionar esta información, dá o seu consentimento para que – PMUS Ames – recolla, utilice, xestione e almacene a súa información só segundo se describe no aviso legal e nesta política de privacidade.
 
Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular son diferentes segundo o sistema de captura de información:
 
Existen outros fins para os que o Titular trata datos persoais: 
 • Garantir o cumprimento das condicións contidas no Aviso Legal e na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos ofrecidos por este sitio web.
 • Para analizar a navegación do usuario. O propietario recolle outros datos non identificativos obtidos mediante o uso de cookies que se descargan no ordenador do usuario cando navega polo sitio web, cuxas características e finalidade se detallan na Política de cookies.

 

Seguridade dos datos persoais

Para protexer os seus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, uso indebido, acceso inadecuado, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.
 
Os seus datos poden incorporarse a un ficheiro de lista de correo, do cal PMUS Ames é responsable da súa xestión e tratamento. A seguridade dos seus datos está garantida, xa que PMUS Ames toma todas as medidas de seguridade necesarias e garante que os datos persoais só se utilizarán para os fins indicados.
 
PMUS Ames informa ao Usuario de que os seus datos persoais non se transferirán a terceiras organizacións, coa excepción de que a devandita transferencia de datos está cuberta por unha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implica a necesidade dunha relación contractual cun responsable de tratamento. Neste último caso, a transferencia de datos a terceiros só se realizará cando PMUS Ames conte co consentimento expreso do Usuario.
 
Non obstante, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos requirirase o consentimento do Usuario para informar sobre a identidade do colaborador e o propósito da colaboración. Sempre se fará cos máis estritos estándares de seguridade.

 

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden conter contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutros sitios web compórtase exactamente do mesmo xeito que se visitase o outro sitio web.
 
Estes sitios web poden recompilar datos sobre vostede, usar cookies, incorporar un código de seguimento adicional de terceiros e supervisar a súa interacción usando este código.

 

Política de Cookies

Para que este sitio web funcione correctamente cómpre empregar cookies, que é información que se almacena no seu navegador web.

Na páxina Política de Cookies pode consultar toda a información relativa á política de recollida, o propósito e o tratamento das cookies.

 

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: consentimento.
 
Para contactar co propietario, subscribirse a un boletín ou facer comentarios neste sitio web, ten que aceptar esta política de privacidade.

 

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o Titular son: 

 • Datos identificativos.
 • Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

 

Conservación de datos persoais

Os datos persoais que proporcione ao Titular conservaranse ata que solicite a súa eliminación.

Destinatarios de datos persoais

 

 • Google Analytics é un servizo de análise web fornecido por Google, Inc., unha empresa de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).
  Google Analytics usa “cookies”, que son ficheiros de texto localizados no seu computador, para axudar ao propietario a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información xerada pola cookie sobre o uso do sitio web (incluída a dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores dos Estados Unidos.
  Máis información en: https://analytics.google.com

 

Na páxina de Política de privacidade de Google explica como Google xestiona a privacidade sobre o uso de cookies e outra información.

Tamén pode ver unha lista do tipos de cookies utilizado por Google e os seus colaboradores e toda a información relacionada co uso que fan das cookies publicitarias.

 

Navegación Web

Ao navegar porhttps://www.pmusames.gal pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír a dirección IP, a xeolocalización, un rexistro de como se usan os servizos e sitios, os hábitos de navegación e outros datos que non se poden usar para identificar.

O sitio Web utiliza os seguintes servizos de análise de terceiros: 

 • Google Analytics.

 

O propietario utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e recompilar información demográfica.
 
O propietario non se fai responsable do tratamento de datos persoais realizado polas páxinas web ás que se pode acceder a través das diferentes ligazóns que contén o sitio web.

 

Precisión e veracidade dos datos persoais

Comprométese a que os datos proporcionados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e actuais, así como a mantelos debidamente actualizados.
 
Como usuario do sitio web, vostede é o único responsable da exactitude e corrección dos datos enviados ao sitio web, exonerando a PMUS Ames de calquera responsabilidade ao respecto.

 

Aceptación e consentimento

Como usuario do sitio web, declara que foi informado das condicións de protección de datos persoais, acepta e consinte o seu tratamento por parte de PMUS Ames na forma e para os fins indicados nesta Política de privacidade.

Revogabilidade

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ten que enviar un correo electrónico a pmusames@gmail.com xunto cunha proba válida de dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou o equivalente.

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que PMUS Ames estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

 

Cambios na Política de Privacidade

O propietario resérvase o dereito de modificar esta Política de privacidade para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como ás prácticas da industria.
Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.
logotipos impulsa ames ue y concello ames galego

PLAN MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE

CONCELLO DE AMES

icono fb rrssicono twitter rrssicono instagram icono telegram icono youtube

© Concello de Ames 2021